21 augustus 2017

OPR

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Zij komen vijf keer per jaar bij elkaar om de voortgang en uitvoering van het Ondersteuningsplan te bespreken, mee te denken over belangrijke thema’s in passend onderwijs en mee te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld in het Ondersteuningsplan, ook worden gehaald.

Het Ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben.

De OPR vormt de oren en ogen van de werkvloer en kijkt met die blik naar het beleid en de plannen die zijn gemaakt, het Ondersteuningsplan, en de uitvoering van dit plan. De leden bestaan uit zowel docenten en ouders van de aangesloten scholen. Wij laten ons graag voeden met zaken en vragen uit de praktijk. Als u punten en/of vragen hebt kunt u deze mailen naar g.klootwijk@sbo-hetkompas.nl .

De leden van de Ondersteuning Planraad:

Olaf Bruggeling (voorzitter) – olafbruggeling@gmail.com

Georgette Klootwijk (secretaris) – g.klootwijk@sbo-hetkompas.nl

John Damen (penningmeester) – jdamen@jcvangent.nl

Edith Bouwknecht – ebouwknecht@hotmail.com

Art van der Velden – dhr.aj.vandervelden@gmail.com

Gerda van Brussel – g.vanbrussel@sbodewegwijzer.nl

Jacqueline Besuyen- a.besuyen@csgdewaard.nl

Marco Luijks – kimalalo@hetnet.nl

Mirabella de Vogel – a.vogel12@chello.nl

Mirjam Looij-Butijn – mirjambutijn@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
error: Onze site is beveiligd !