21 augustus 2017

MR

Medezeggenschapsraad
Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten functioneren. Door praktisch hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken, heeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad (M.R.), waarin vertegenwoordigers van het team en de ouders zitting hebben, heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het schoolbestuur worden genomen. De vergaderingen van de M.R. worden op school gehouden.

De medezeggenschapsraad in de huidige samenstelling bestaat uit de onderstaande leden, waarbij een directielid adviserend op afroep aanwezig is.

Personeel:                                               
mevr. J. Ruijgers  (vz.)
mevr. J. Nap (secr.)

 

Ouders:
Mevr. de Gast
Mevr. den Hartogh

Jaarverslagen:

Jaarverslag MR 2017-2018

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
error: Onze site is beveiligd !