21 augustus 2017

Identiteit

“De Wegwijzer” is een protestants christelijke school. Geloof is voor ons een levensovertuiging en heeft dus te maken met het leven van alle dag. Het ‘Christelijke’ moet tastbaar zijn in de sfeer die op school heerst, die de school uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. We proberen de kinderen respect voor zichzelf en voor elkaar bij te brengen.
We brengen dit de leerlingen mede bij door het onderwijs betreffende de Bijbel.
De leerlingen merken dat elke dag. Iedere dag beginnen en eindigen we met gebed. Alle leerlingen doen daar aan mee. Tijdens godsdienstlessen vertellen we verhalen uit de Bijbel. De Bijbel wordt gezien als Gods onfeilbaar Woord. De leerlingen leren ook een Psalm van de maand volgens een rooster.

Ook tijdens de andere lessen denken we met de leerlingen na over wat ze horen of meemaken in hun dagelijks leven en proberen gebeurtenissen te vertalen naar de Bijbel.

De hele schooldag proberen we samen met de leerlingen aandacht te besteden aan hoe we op grond van de Bijbel met elkaar omgaan: elkaar accepteren, elkaar respecteren, eerlijk zijn enz.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
error: Onze site is beveiligd !